Loading...
خانواده و سلامت

دارو های ضد اشتها

در بیماران دارای BMI حدود 30 یا بالاتر، عوامل دارویی می‌توانند همراه با رژیم و ورزش، مؤثر باشند.

فنیل پروپانول آمین: كه سال‌ها است به عنوان عامل ایجاد كم اشتهایی مطرح شده است. در می ‌2000، دانشمندان دانشگاه ییل گزارشی را از مواجهه با PPA در زنان دچار سكته مغزی خونریزی دهنده منتشر ساختند. در نتیجه در نوامبر 2000، سازمان دارو و غذا از شركت‌ها خواست كه از ارائه داروهای دارای PPA خودداری كنند.‌

هیدروكلرید فن‌ فلورامین و هیدروكلرید دكس فن فلورامین: كه از سپتامبر 1997 به علت ایجاد بیماریهای قلبی نظیر بیماری دریچه ای از بازار خارج شدند. در این بیماری ها دریچه‌های قلبی حالتی به خود می‌گیرند كه باعث می‌شود ظاهری سفیدرنگ یافته و پلاكی شوند.

سیبوترامین: تركیب داروهای ایجاد كننده كاتكولامین‌ها و سروتونین می باشد و باعث می‌شود دریافت سروتونین و نوراپی‌ نفرین محدود ‌گردد. این دارو در ابتدا برای ممانعت از افسردگی ارائه گردیده بود. با وجود اینكه عوارض شدیدی ندارد، با این وجود، کنترل دقیق میزان فشار خون و عملكرد قلب در این حال توصیه می‌شود.

احتیاط از نظر فشار خون در بیماران، ضروری است؛ بهتر است از این دارو در بیماران عارضه قلبی كرونری، آریتمی قلبی، سكته مغزی، نارسایی احتقانی قلب استفاده نشود‌. (تنها دارویی كه در این گروه دارای تاییدیه FDA می باشد)