Loading...
ایرانگردیخواندنی ها

طرح مقابله با ریزگردها در استان خوزستان

مقابله با ریزگردها در استان خوزستان

به گزارش ایرانیان برای ایران به نقل از خبرگزاری ایسنا، قائم مقام اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان احمد رئیس زاده در خصوص آخرین مرحله مقابله با ریزگردها در استان خوزستان توضیح داد: متوسط درصد سبزینگی نهال‌های کشت شده در سال 95 در 5 هزار هکتار از عرصه‌های فوق بحرانی بیش 77 درصد است

وی افزود: امسال تاکنون در این منطقه به روش‌های مختلف در حدود 13 هزار هکتار از اراضی کانون ریزگرد اهواز نهال‌کاری شده و وضعیت نهال‌های کشت شده خوب است. در حدود 5 هزار هکتار از اراضی کانون ریزگرد اهواز در سال 95 نهال کاری شد که این نهال‌ها بر اساس نوع دسترسی به آب به روش‌های مختلف کشت شدند

 

مقابله با ریزگردها در استان خوزستان
مقابله با ریزگردها در استان خوزستان

رئیس زاده عنوان ساخت: در بخش‌هایی که آب در دسترس بود به روش ثقلی عمل شد و در بخش‌هایی که آب وجود نداشت، از روی ناچاری به صورت چاله‌ای کشت شدند. با توجه به وضعیت عرصه در هر بخش، درصد سبزینگی نهال‌های کشت شده در عرصه‌های فوق بحرانی ریزگرد اهواز بین 30 تا 100درصد متفاوت است

وی افزود: انتظار ما با توجه به شرایط عرصه‌ها، عددی بسیار پایین‌تر از این میزان بود اما خوشبختانه شاهد وضعیت خوب نهال‌های کشت شده در کانون ریزگردها هستیم
قائم مقام اداره کل منابع طبیعی خوزستان خاطر نشان ساخت: امسال تاکنون در این منطقه به روش‌های مختلف در حدود 13هزار هکتار از اراضی نهال کاری انجام گرفته است. همچنین در دو هزار هکتار از اراضی عملیات مالچ پاشی، 10هزار هکتار عملیات مدیریت چرای دام و 7 هزار هکتار از اراضی هور منصوره عملیات مرطوب سازی انجام شده است

او با اشاره به وضعیت مناسب بارش ها و پیشرفت رشد نهال ها این طور ادامه داد که: طوفان‌ها و بارندگی‌های اخیر اثرات مثبت و منفی بر روی نهال‌های کشت شده داشته‌اند. برای نهال‌هایی که کوچک بوده‌اند، با پر شدن چاله‌ها با آب باران شاهد خفگی آن‌ها بوده‌ایم اما نهال‌هایی که بزرگ بوده‌اند، بارش باران وضعیت خوبی را برای آن‌ها رقم زده است

قائم مقام اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان در نهایت اظهار داشت: در برخی از نقاط که نوع کشت چاله‌ای بوده است با توجه به شوری شدید خاک در منطقه، بارندگی باعث شده تا نمک در اطراف نهال‌ها جمع شود که بر روی رشد نهال اثرگذار خواهد بود