Loading...
ایرانگردی

نیمه ی شمالی تهران امروز در برف

برف در تهران

امروز چهارشنبه 27ام دی ماه سرانجام تهران برف را به خود دید. البته این برف هم تنها در نیمه ی شمالی شهر باریده و بقیه ی تهرانی ها بی نصیب ماندند

اکنون نیز هوا نیمه ابری بوده و باد آرامی می وزد. و خوشبختانه شاخص کیفیت هوای پایتخت در 94 و سطح سالم قرار دارد

در زیر تصاویری از تهران برفی صبح امروز را می بینیم که حتی از پشت لنز دوربین نشاط آور است

 

 

برف در تهران
برف در تهران

 

برف در تهران
برف در تهران

 

برف در تهران
برف در تهران

 

برف در تهران
برف در تهران

 

برف در تهران
برف در تهران

 

برف در تهران
برف در تهران

 

برف در تهران
برف در تهران

 

برف در تهران
برف در تهران

 

برف در تهران
برف در تهران

 

برف در تهران
برف در تهران

 

برف در تهران
برف در تهران

 

برف در تهران
برف در تهران

 

برف در تهران
برف در تهران