Loading...
خواندنی ها

زلزله چه بر سر سرپل ذهاب آورد+تصویر

سرپل ذهاب پس از زلزله

اولش گویی یک شوخی ساده بود که با آن لوسترها به لرزه در آمدند. اما گذشت و گذشت فهمیدیم فاجعه ای ملی رخ داده و اصلا شوخی نبوده است. لرزش لوسترها در پایتخت زلزله ای مهیب در سرزمین کردنشینان غیورمان بود.
بار دیگر نیمه ی دوم سال با حادثه ای ناگوار در کشور سیاه پوش شد. گویی نیمه ی دوم سال به سیاه پوشی عادت کرده است. این بار زلزله ای 7.3 ریشتری در یکی از استانهای مرزی غرب کشورمان، کرمانشاه، رخ داد و به موجب آن علاوه بر ویرانی گسترده تعداد بیشماری از هموطنانمان از دنیا رفتند و یا آسیب جدی دیدند.
پس از انتشار خبر زلزله، هر لحظه بیشتر به عمق فاجعه پی بردیم و فهمیدیم چه قدرتی داشته که موجش تا پایتخت هم رسیده و توانسته ایم اثرش را در لرزش لوسترها مشاهده کنیم.
در زلزله ی اخیر شهرستان مرزی سرپل ذهاب بیشترین آسیب را دیده و بیشترین تعداد قربانیان نیز متعلق به این شهرستان هستند. تاکنون زلزله بیش از 400 نفر قربانی داشته که تنها 300 نفر آنها متعلق به شهرستان سرپل ذهاب هستند.
تصاویری که در ادامه قرار می دهیم از خبرگزاری تسنیم، توسط علیرضا وثیق انصاری ثبت شده است. تصاویر نشان می دهد لرزش ساده ی لوسترهای پایتخت چه فاجعه ی عظیمی در سرزمین مردمان غیور یعنی سرپل ذهاب بوده است:

سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله
سرپل ذهاب پس از زلزله