Loading...
ایرانگردیگالری عکس

عروسی رنگ و موسیقی در میان بختیاری ها

قوم بختیاری از اقوام بسیار شریف و زنده دل ایرانی هستند که همیشه رنگ و نقش در میان آن ها دیده شده و تماشای تصاویر زندگی این قوم شادی و سرزندگی را به ارمغان می آورد.
ام اگر در میان یکی از عروسی های قوم بختیاری بروید، رنگارنگی پوشش و تزئیناتی که برای جشن عروسی به کار می رود، بارها بیشتر به وجدتان خواهد آورد. در عروسی قوم بختیاری صدای دهل و دیگر ادوات موسیقی به گوش می رسد و ترانه ی معروفی به نام دوالالی خوانده می شود.
رقص گروهی بختیاری ها با این ترانه بسیار دیدنی ست و جشن عروسی ساعت ها به طول می انجامد.
در اینجا تصاویری از یک جشن عروسی مفصل قوم بختیاری آورده شده و می توانید در آن لباس های رنگارنگ و آرایش شاد و زیبای بانوان بختیاری را مشاهده نمایید.

عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی بختیاری
عروسی بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی بختیاری
عروسی بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری
عروسی قوم بختیاری