Loading...
ایرانگردی

مزار دختر امیرکبیر

مقبره دختر امیرکبیر

این بار اگر به اصفهان سفری داشتید، از مقبره ی دختر امیرکبیر در قسمت یاز امام زاده احمد (ع) نیز دیدن نمایید. این مزار که پیش از این ناشناخته مانده و کسی اطلاعی از آن نداشت به تازگی از سوی سازمان میراث فرهنگی به ثبت رسیده و از علاقه مندان به آثار تاریخی و تاریخ ایران زمین دعوت می شود تا از مقبره ی دختر مرد بزرگ ایرانی، امیرکبیر در شهر اصفهان دیدن کنند.
در زیر تصاویری از مزار دختر امیرکبیر را مشاهده می نمایید:

مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر
مقبره دختر امیرکبیر