Loading...
خواندنی هاگالری عکس

بارش باران تند تابستانی در شیراز

باران تابستانی شیراز

شهر زیبای شیراز که مقصد گردشگری بسیاری از ایرانی ها و توریست های خارجی در فصل تابستان قرار گرفته است، این روزها شاهد بارش باران های تند و وسیع تابستانی در خیابان های خود می باشد.
در زیر می توانید تصاویری از بارش باران سیل آسا در شیراز را مشاهده نمایید. همان طور که در تصاویر می بینید بارش باران در برخی مناطق باعث آب گرفتگی معابر و خیابان ها شده است.

باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز
باران تابستانی شیراز