Loading...
ایرانگردی

روستای تنگی سر در شهرستان سنندج

روستای تنگی سر یکی از روستاهای منحصر به فرد ایران زمین به شمار می رود که در شهرستان سنندج قرار گرفته است.
روستای تنگی سر در امتداد یکی از چشمه های پرآبی که به رودخانه ی زیبای سیروان می ریزد، واقع شده و جمعیتی بیش از دو هزار نفر در این روستا زندگی می کنند.
500 خانواده ای که در روستای تنگی سر زندگی می کنند، در خانه های با سبک معماری خاص منطقه اسکان پیدا کرده و بیشترین سهم معیشت خود را از طریق دامداری و تولید صنایع دستی می گذرانند.
به تصاویری از روستای تنگی سر توجه کنید:

روستای تنگی سر در سنندج
روستای تنگی سر در سنندج
روستای تنگی سر در سنندج
روستای تنگی سر در سنندج
روستای تنگی سر در سنندج
روستای تنگی سر در سنندج
روستای تنگی سر در سنندج
روستای تنگی سر در سنندج
روستای تنگی سر در سنندج
روستای تنگی سر در سنندج
روستای تنگی سر در سنندج
روستای تنگی سر در سنندج
روستای تنگی سر در سنندج
روستای تنگی سر در سنندج
روستای تنگی سر در سنندج
روستای تنگی سر در سنندج