Loading...
خانواده و سلامت

غذاهایی که نباید با هم خورده شوند

بدن انسان مانند کارخانه ای عمل می کند که اگر مواد سوختی آن غیراستاندارد باشند، در همه قسمتهای آن مشکلاتی بوجود می آید و حتی در برخی موارد مشکلاتی غیر قابل جبران و پر دردسر؛ پس چه بهتر است همیشه قبل از درمان پیشگیری کنیم تا وجودی سالم داشته باشیم و در نتیجه عمری طولانی تر و سرشار از شادابی.
از جمله علتهایی که باعث می شود بدن دچار اختلال شود سوء تغذیه و خوردن غذاهایی است که با هم سازگار نیستند و معده را از حالت عادی خارج و از کار اصلی آن باز می دارند که در نتیجه منجر به اختلالات گوارشی می شود، چرا که هرگاه معده دچار ناراحتی شود، تمام بدن نیز به نوبه خود مشکل دار می شوند. در ادامه به ذکر برخی از این عادات غذایی و نکات اشتباه می پردازیم

انجیر با شیر، انگور و گوشت خشک شده، تخم مرغ و ماهی زیرا بیم آن می رود که به نقرس و قولنج و بواسیر و درددندان گرفتار شوند.
خوردن همیشگی تخم مرغ سبب پیدایش لکه هایی در چهره است.
خوردن چیزهای شور، گوشت شور، ماهی شور پس از فصد و حجامت سبب لکه های سیاه پوست و چرب (گال) می شود.
خوردن گرده گوسفند و اندرونه آن مثانه را می آزارد.
حمام رفتن با شکم پر سبب قولنج می گردد.
شستشوی با آب سرد پس از خوردن ماهی فلج می آورد.
نزدیکی بدون آنکه آبی انزال شود باعث سنگ کلیه می شود.
خوردن تخم مرغ زیاد و همیشگی باعث ورم طحال و نیز بادهایی در فم معده می گردد.
پر بودن شکم از تخم مرغ پخته تنگی نفس می آورد.
خوردن گوشت خام در شکم تولید کرم می کند.
خوردن دایمی انجیر سبب ایجاد شپش در بدن است.
آشامیدن آب سرد پس از چیز گرم و یا شیرینی دندانها را از بین می برد.
زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشی و گاو باعث تغییر عقل و سرگردانی فهم و کندی ذهن می گردد و فراموشی را زیاد می کند.

منبع: سلامت نیوز

One comment

Comments are closed.